Країна знань

Науково-популярний журнал для юнацтва «Країна знань»

Періодичність — 10 разів на рік

Журнал видається з листопада 2001 року

Головний редактор Тамара Василівна Бєлих

Літературний редактор Олена Марчук

Редакційна колегія:

І.О. Мікульонок, А.В. Якунов, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агєєва, Л.В. Казанцева, В.Н. Фурсов, Т.О. Федоренко, О.Ю. Марчук

Верстка Тетяна Дьоміна

Художники Віталій Івасенко, Євген Харобкладинка, Віталій Івасенко

Засновник та видавець – громадська організація «Науково-освітня спілка «Майбутнє».

Журнал зареєстрований у Державному комітеті телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ, № 11299.І79ПІ

Контакти

При використанні матеріалів, опублікованих у журналі «Країна знань», посилання на журнал є обов’язковим.

© «Науково-освітня спілка «Майбутнє», 2016

А.Г. Загородній,

академік НАН України, віце&президент НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

А.Г. Наумовецm,

академік НАН України, віце-президент НАН України

Л.В. Губерський,

академік НАН України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

М.З. Згуровський,

академік НАН України, ректор Національного технічного университету України «Київський політехнічний інститут»

І.О. Анісімов,

професор, декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-популярний журнал для юнацтва «Країна знань»

Періодичність — 10 разів на рік

Журнал видається з листопада 2001 року

Передплатний індекс 23299

Оформити передплату можна в любому відділенні Укрпошти, в ДП "Преса" або SmartPress (ТОВ "АС-Медіа").