Про логістику та людей, які творять нову логістичну історію. Науково-популярний журнал для юнацтва «Країна знань» №6, 2023

Протягом останніх років випробувань і потрясінь, пов’язаних із глобальною пандемією коронавірусу та військовими діями в різних регіонах світу, у тому числі в Україні, все більшу увагу привертає відносно нова галузь знань, яку називають логістикою. Її часто називають мотором або ключовою галуззю економіки країни, сполучною ланкою всіх світових ланцюгів постачання та мереж сполучення, логікою сучасного бізнесу та ефективним інструментом підвищення його ефективності тощо. Завдяки логістичним рішенням компанії можуть забезпечувати своєчасну доставку товарів та послуг, оптимізувати процес виробництва та управління запасами продукції, збільшувати рівень задоволеності клієнтів.

Про логістику

Логістика важлива не тільки для бізнесу, але й для глобальної економіки. Завдяки логістичним інноваціям та впровадженню нових технологій, можливо забезпечувати більш ефективне та екологічно чисте транспортування товарів та послуг, що має позитивний вплив на навколишнє середовище. У світі зростає значущість логістики в електронній комерції, де швидка та надійна доставка є ключовою для задоволення клієнтів.  

Отже, можна зробити висновок, що логістика відіграє велику роль у сучасному світі та є ключовою для успішної діяльності бізнесу та розвитку глобальних ланцюгів постачання.

Я хочу вас познайомити більш детально із цією сферою людської діяльності та окреслити контури майбутнього розвитку для того, щоб ви могли краще зрозуміти перспективи майбутнього вибору професії.

1. Коротка історична довідка

Логістика має більш ніж двохтисячну історію розвитку. Починаючи з давніх часів і до сьогодення. Вона має різний прояв в різних сферах людської діяльності, зокрема, у військовій, цивільній чи науковій, і різне розуміння у різні історичні періоди, оскільки історія логістики є складною та розмаїтою. Навіть зараз, коли роль логістики в суспільстві та економіці не заперечується, існує різне її трактування. Отже, давайте по порядку.

Перші згадки про логістику як сферу людської діяльності пов’язують з Древньою Грецією та Древнім Римом. Більшість дослідників сходиться на тому, що поняття слова «логістика» походить із Древньої Греції, де «logistiс» означало «рахункове мистецтво» чи «мистецтво міркування, обчислення, правильних висновків». У такому контексті часто підкреслюють той факт, що логістика – це логіка ведення бізнесу, оскільки передбачає розробку правильних рішень у конкретних просторово-часових умовах. 

Найбільший історичний період пов'язаний з розвитком військової логістики ще з тих часів, коли військові походи потребували своєчасного забезпечення зброєю, провізією та іншими ресурсами. Так, у Римській імперії було розроблено систему логістики для забезпечення потреб військових дивізій і ремесел. Система включала в себе збір, транспортування та розподіл ресурсів між різними частинами імперії. Ця система була заснована на розвиненій дорожній і водній транспортній інфраструктурі, що дозволяла ефективно перевозити товари. У Римі було побудовано величезні склади, де зберігалися харчові продукти та інші ресурси, які потім транспортувалися до військових дивізій на фронті. Римські інженери також розробили систему доріг, яка забезпечувала швидке транспортне сполучення між різними частинами імперії.

Але ми сьогодні говоримо про цивільну логістику або бізнес-логістику. Логістика як самостійна наука і професійна діяльність з'явилася у другій половині XX століття, коли для цього виникли спеціальні передумови і з’явилися спеціальні засоби вирішення складних проблем бізнесу. В табл. 1 узагальнено основні віхи розвитку.

Період часу

Назва віхи (етапу)

Характерні ознаки

Особливості прояву в бізнесі

З кінця XIX ст. до середини 1950 р.

Епоха перевезень/ дологістичний період 

Розвиток нових видів транспорту (автомобільного, повітряного, морського, залізничного), що дозволило ефективніше перевозити товари та людей на великі відстані.

Активний розвиток видів транспорту, транспортної інфраструктури (доріг, мостів, залізниць, аеропортів, портів тощо) сприяв збільшенню швидкості та зниженню вартості перевезень.  У цей період виникла потреба у координацію руху товарів та пасажирів між різними видами транспорту. Основним завданням  для розвитку бізнесу та торгівлі в цілому було забезпечення вчасної та ефективної доставки товарів до місця призначення, що було важливим

1950-і - 1970-і

Епоха дистрибуції/ період становлення логістики

 Зростанням важливості дистрибуції товарів, тобто їх розподілу від виробника до кінцевого споживача.

У цей період з'явилися нові технології, такі як комп'ютери та електронні системи зберігання та обробки інформації, що значно полегшили роботу логістів та допомогли покращити управління дистрибуцією товарів. Крім того, збільшення обсягів міжнародної торгівлі призвело до появи нових транспортних засобів та інфраструктури, що сприяло підвищенню ефективності дистрибуції товарів.

1980-ті - 1990-ті

Епоха інтеграції/період інтегрованої лоігстики

Інтеграція процесів виробництва і доставки товарів. збільшення складності логістичних мереж та збільшення вимог до швидкості та точності доставки товарів.

Ускладнення логістичних процесів та необхідність їх координації потребували активного використання обчислювальної техніки, новітніх технологій у логістиці, таких як системи автоматизованого управління складами, електронного обміну даними, GPS-навігації та інші.  

Епоха інтеграції сприяла розвитку міжнародних логістичних компаній, які забезпечують комплексні логістичні послуги, включаючи митне оформлення та доставку товарів у будь-яку точку світу. Це дозволяє компаніям зосередитись на своїх основних видах  діяльності та підвищувати ефективність бізнесу.

2000-нинішній час

Епоха глобалізації

Зростання міжнародної торгівлі, збільшення кількості міжнародних перевезень,  співпраця між різними країнами та регіонами.

Глобалізація вимагає більш складних і гнучких логістичних рішень, адже компанії потребують гарантувати постачання товарів та послуг в різних країнах світу. У логістиці епохи глобалізації виникають нові виклики, такі як віддаленість, різноманітність законодавства, різниця в часових зонах, культурних особливостях і технічних стандартах між країнами. Щоб відповісти на ці виклики, логістичні компанії мають використовувати нові технології та інновації, такі як глобальна мережа постачання, розумні логістичні системи, системи контролю якості, автоматизовані склади та системи прогнозування попиту тощо. 

Отже, протягом короткого історичного періоду сформувалась нова сфера людської діяльності та галузь знань, яка називається логістика. На сьогоднішній день можна стверджувати, що логістика є необхідним і невід'ємним елементом ефективної роботи будь-якої компанії, що діє в умовах ринку.  

2. Сутність логістичної діяльності та основні функції логістики

Наразі найбільш поширеним є визначення логістики як процесу управління потоками товарів, інформації та людей від пункту відправлення до пункту призначення з метою досягнення максимальної ефективності та зниження витрат.

Щоб краще зрозуміти сутність логістики як сфери діяльності давайте розглянемо декілька прикладів.

Ситуація 1 – компанія вирішила запустити нову продукцію на ринок.  

Ситуація 1

Першим кроком у реалізації цього наміру буде планування, тобто прийняття рішення щодо того, які товари будуть виготовлені, яка кількість товару необхідна, де вони будуть зберігатися. Також необхідно запланувати логістичні маршрути та забезпечити належну кількість транспортних засобів для перевезення товарів від складу до пункту продажу.

Другий – підготовка товарів до відправки. Компанія повинна підготувати товари для перевезення та забезпечити, щоб вони були належно упаковані та захищені від пошкоджень під час транспортування.

Третій крок – транспортування товарів. Компанія повинна забезпечити належний транспорт для перевезення товарів від складу до пункту продажу, інформувати клієнтів про передбачувані терміни доставки та забезпечувати доставку вчасно.

Четвертий крок – доставка та розвантаження товарів. Компанія повинна забезпечити доставку товарів до пунктів продажу та розвантажити їх у належний час. На цьому етапі важливо взаємодіяти з партнерами та клієнтами, щоб забезпечити належну координацію прийому товарів та їх розміщення на полицях магазину.

Ситуація 2

Ситуація 2 – логістична компанія надає своїм клієнтам послуги з доставки різноманітних вантажів. Щоб забезпечити успішну доставку всіх частин вантажу вчасно, необхідно забезпечити належну координацію між різними відділами компанії та партнерами. У цій ситуації відділ планування повинен визначити, які транспортні засоби потрібні для перевезення кожної частини вантажу, та скласти оптимальний маршрут. Відділ логістики повинен забезпечити, щоб всі транспортні засоби були в належному стані та готові до відправлення вчасно. Відділ перевезень повинен організувати доставку кожної частини вантажу з урахуванням оптимального маршруту та забезпечити вчасну доставку. Відділ контролю якості повинен перевірити кожну частину вантажу на пошкодження та забезпечити, щоб вантаж був у належному стані після транспортування. У цьому прикладі належна координація між відділами компанії та її партнерами є ключовим чинником успішної доставки вантажу.

Ситуація 3

Ситуація 3. Припустимо, що магазин планує провести розпродаж товарів. Для забезпечення успішної реалізації товарів на розпродажі необхідно належно скерувати та зберегти товари на складі, а також підготувати їх до продажу. Відділ логістики повинен забезпечити належну координацію з відділом зберігання на складі. Відділ зберігання повинен забезпечити належне зберігання та підготовку товарів до продажу. Відділ маркетингу повинен розробити ефективну стратегію реклами розпродажу та забезпечити відповідний попит на товари. Відділ продажів повинен забезпечити правильну цінову політику та провести ефективний продаж товарів.

У цьому прикладі належна координація між різними відділами компанії є ключовим чинником успішного проведення розпродажу товарів. Кожен відділ повинен виконувати свої функції на належному рівні та забезпечити ефективну співпрацю з іншими відділами. Тільки тоді можна досягти успіху у реалізації товарів на розпродажу та досягнути кращих результатів для компанії.

Ситуація 4

Ситуація 4. Припустимо, що виробник електроніки планує доставку партії товарів до кінцевого споживача. Для забезпечення успішної доставки товарів потрібно виконати такі кроки: 

 • забезпечення належного збору та пакування товарів на виробництві,
 • організація транспортування товарів від виробника до складу.
 • прибуття товарів на склад, де здійснюється розміщення товарів на складі, контроль якості та упакування товарів для відправлення,
 • відправлення товарів зі складу до кінцевого споживача, організація транспортування товарів та доставка їх до місця призначення,
 • доставка товарів до кінцевого споживача та контроль якості при отриманні товару.

У цьому прикладі управління рухом товару включає в себе керування процесом від виробника до кінцевого споживача. Необхідно забезпечити належну координацію між різними етапами доставки, організувати транспортування та забезпечити контроль якості товарів на кожному етапі. Тільки так можна забезпечити успішну доставку товарів від виробника до кінцевого споживача.

Ситуація 5

Ситуація 5 – приклад із сфери туризму. При організації туристичних поїздок логістика може включати планування маршрутів, вибір транспорту, забезпечення перевезень, розміщення туристів у готелях і т.д. У цьому випадку, логістика допомагає забезпечити максимальний комфорт і безпеку для туристів, а також зменшити витрати на транспорт і розміщення. 

В умовах пандемії COVID-19 організація руху людей відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки громадського здоров'я. Наприклад, логістика може включати планування маршрутів і графіків руху для уникнення перевантаження громадського транспорту, забезпечення дотримання соціальної дистанції в автобусах і вагонах метро, розміщення додаткових знаків і маркування для покращення орієнтування пасажирів тощо.

Ситуація 6 – доставка вакцин.  Особливість логістики вакцини полягає в тому, що це продукт, який має дуже високу вартість, короткий термін придатності та вимагає особливої уваги до умов зберігання та транспортування. З моменту затвердження вакцини до її постачання до місця вакцинації може пройти лише кілька днів, що вимагає досконалої координації всіх логістичних процесів. Деякі вакцини потребують зберігання за низьких температур, наприклад, вакцина Pfizer-BioNTech потребує зберігання при температурі -70 °C, тоді як Moderna -25 °C. Інші вакцини можуть зберігатися при температурі від 2 °C до 8 °C. Для перевезення вакцин використовуються спеціальні тари та контейнери, які забезпечують необхідні умови зберігання та транспортування відповідно до вимог виробника вакцини. Логістика вакцини передбачає планування і підготовку маршруту доставки, вибір оптимального транспорту, який забезпечить необхідні умови транспортування, контроль за температурним режимом під час транспортування та зберігання вакцини на складі, використання технологій моніторингу та трекінгу для забезпечення якості та безпеки вакцини, а також готовність до реагування на можливі непередбачувані обставини.

Це тільки деякі приклади логістичної діяльності. У сучасному світі логістика постійно розвивається та вдосконалюється, щоб відповідати вимогам ринку та споживачів.

Нові напрямки розвитку логістики включають такі:

Екологічна логістика – цей напрямок спрямований на зменшення впливу логістики на навколишнє середовище шляхом зменшення викидів в атмосферу та оптимізації використання ресурсів. Це означає використання екологічно чистих технологій та матеріалів, зниження викидів шкідливих речовин, впровадження зелених логістичних процесів та дотримання вимог до екологічної безпеки

Цифрова логістика – з використанням новітніх технологій, таких, як штучний інтелект та Інтернет речей (IoT), цифрова логістика дозволяє створити більш ефективну мережу поставок зі зменшенням затрат. Інтернет речей дозволяє збирати дані з різних джерел, таких як сенсори, GPS-трекери та інші, щоб забезпечити точний моніторинг руху товарів та знизити час доставки. Блокчейн-технології можуть використовуватися для створення децентралізованих та безпечних систем управління логістичними операціями, що дозволить знизити ризики виникнення помилок, збільшити ефективність та знизити вартість операцій. Штучний інтелект та машинне навчання використовуються для автоматизації різних процесів логістики, наприклад, для автоматичного планування маршрутів транспорту, прогнозування попиту на товари та оптимізації запасів на складі

Логістика зворотних поставок (reverce logistics) – цей напрямок спрямований на оптимізацію процесу повернення товарів від споживачів до виробників. Він включає в себе використання технологій розумних міст та відновлюваної енергії для забезпечення сталих ланцюгів поставок.

Логістика міських доставок (sity logistics) – зростаюча кількість населення в містах вимагає більш швидкої та ефективної доставки. Цей напрямок включає в себе використання електромобілів, велосипедів та інших форм транспорту, які дозволяють доставляти товари більш ефективно та знижувати екологічний вплив.

У цілому можна сказати, що сучасний етап розвитку логістики характеризується різноманітністю напрямків, технологічними змінами та постійними викликами, що вимагають від фахівців логістики високої кваліфікації та готовності до постійного самовдосконалення.

3. Логістика як сфера професійної діяльності. Хто такі логісти?

У всьому світі логістика стала самостійним бізнесом, в якому задіяні тисячі співробітників, а також вона є невід'ємною частиною середніх і великих компаній. Глобальні витрати на логістику складають близько 15% світового ВВП, що становить понад 7 трлн. дол. Це величезний ринок праці.  Саме тому розглянемо більш детально логістику як сферу професійної діяльності, яка потребує спеціальної підготовки і спеціальних навичок та компетентності.

У Стандарті Європейської логістичної асоціації зазначено, що людей, які професійно займаються логістикою, називають логістами. Це можуть бути менеджери з логістики, логістичні координатори, логісти-аналітики, диспетчери транспорту, фахівці з управління запасами та інші спеціалісти, які відповідають за різні аспекти логістики в організаціях (див. табл. 2). Вони займаються плануванням, координацією, контролем та оптимізацією руху матеріальних потоків від постачальників до споживачів. Робота логістів є важливою для забезпечення ефективності та успішності бізнесу та забезпечення задоволення потреб споживачів.

Функції менеджера з логістики

Функції логіста-аналітика

Функції диспетчера з транспорту

Планування. Менеджер з логістики відповідає за планування руху матеріальних потоків від постачальників до споживачів. Він визначає оптимальні шляхи та терміни доставки, розробляє плани запасів, планує використання транспортних засобів та іншого обладнання.

Організація. Менеджер з логістики відповідає за організацію руху матеріальних потоків. Він вибирає постачальників, організовує доставку товарів, контролює рух товарів від постачальників до складу, забезпечує зберігання товарів на складах та контролює їх відправку до споживачів.

Контроль. Менеджер з логістики відповідає за контроль за рухом матеріальних потоків. Він контролює доставку товарів, перевіряє відповідність товарів замовленням, відслідковує рух товарів на складі та відправку до споживачів.

Оптимізація. Менеджер з логістики відповідає за оптимізацію руху матеріальних потоків. Він займається виявленням та вирішенням проблем, пов'язаних з рухом матеріальних потоків, визначає способи підвищення ефективності та зниження витрат.

Аналіз даних: логіст-аналітик аналізує дані про логістичні процеси, відслідковує показники продуктивності та витрати на логістику. Він використовує різноманітні інструменти для обробки та аналізу даних, такі як Excel, бази даних та спеціалізовані програми.

Прогнозування попиту: логіст-аналітик використовує дані про історичний попит, маркетингові дані та інші фактори, щоб прогнозувати майбутній попит на товари. Це дозволяє логістичним компаніям планувати виробництво та складську логістику, щоб відповідати попиту ринку.

Оптимізація маршрутів: логіст-аналітик вивчає дані про рух товарів і транспортні маршрути, щоб знайти оптимальні маршрути доставки. Це може включати розташування складів та центрів розподілу, вибір транспортних засобів та розподіл вантажів по маршрутах.

Управління запасами: логіст-аналітик використовує дані про споживання товарів та запаси на складах, щоб допомогти управляти запасами та забезпечити, щоб товари завжди були доступні для клієнтів.

Планування логістичних процесів: логіст-аналітик планує логістичні процеси, враховуючи різні фактори, такі, як час доставки, вартість транспортування, вартість зберігання, ризики та інші. Він розробляє стратегії та рекомендації, щоб покращити ефективність та знизити витрати.

Планування: диспетчер відповідає за планування маршрутів доставки товарів, визначення часу доставки та розстановку пріоритетів для виконання замовлень.

Контроль: диспетчер відстежує рух транспортних засобів, визначає місцеперебування вантажів, вирішує проблеми, пов'язані з доставкою товарів, і спілкується з водіями для забезпечення безперебійної та швидкої доставки.

Комунікація: диспетчер підтримує постійний зв'язок з водіями, клієнтами та іншими учасниками логістичного процесу для координації дій та вирішення нагальних питань.

Аналіз: диспетчер аналізує результати доставки та маршрутів, щоб знайти можливості для покращення ефективності та зниження витрат.

Робота з документами: диспетчер забезпечує належне оформлення необхідних документів, таких як накладні, рахунки-фактури та інші документи, пов'язані з доставкою товарів.

Логіст – це фахівець, який має володіти спеціальними знаннями і навичками, зокрема:

 • Знання процесів постачання: логіст повинен розуміти, які кроки потрібно виконати для доставки товарів від постачальника до клієнта, включаючи планування, закупівлю, транспортування та складське управління.
 • Ефективне управління запасами: логіст повинен мати розуміння процесів управління запасами та матеріальними потоками, включаючи запаси товарів на складі, рівень сервісу, точність передбачення попиту та управління ризиками.
 • Знання про технології: логіст повинен бути ознайомлений з різними технологіями, що використовуються в логістиці, такими як системи автоматизації складів, програмне забезпечення управління логістикою та інші.
 • Уміння працювати з людьми: логіст повинен мати вміння ефективно спілкуватися з різними сторонами, такими як постачальники, перевізники, клієнти та інші, а також вміння керувати командою.
 • Знання мов: логіст повинен володіти мовами, які використовуються в міжнародній торгівлі, такими як англійська, французька, німецька та інші.
 • Розуміння законодавства: логіст повинен мати розуміння міжнародного та національного законодавства, що регулює транспортування, ввіз-вивіз товарів та інші аспекти логістики.
 • Уміння приймати рішення: логіст повинен мати вміння аналізувати інформацію та приймати рішення на основі даних, використовуючи різні методи та інструменти обґрунтування логістичних рішень.
 • Уміння ефективно працювати в команді, оскільки логістика є складним процесом, який вимагає співпраці з багатьма сторонами, включаючи виробників, перевізників, митниці та інші інституції. Логіст повинен також бути готовий до вирішення проблем, здатний приймати швидкі та обґрунтовані рішення та мати високий рівень відповідальності за свою роботу.

Зарплата логіста залежить від рівня кваліфікації, досвіду та місця роботи. У середньому, оплата праці логіста в Україні коливається від 10 000 до 30 000 гривень на місяць, але може бути і вищою, залежно від спеціалізації та місця роботи. Проте важливо зазначити, що зростання ефективності логістики може значно вплинути на прибутковість підприємства, тому компанії можуть бути готові високо оцінити професіоналізм логіста та готові платити відповідну зарплату за його послуги. Зарплата логістів в Європі може варіюватися в залежності від країни, досвіду роботи, рівня освіти та інших факторів. За даними порталу Glassdoor, середня зарплата логістів у країнах Європейського Союзу становить в Німеччині – 52000 – 71 000 євро на рік, Франції відповідно, 35000 – 45000, Польща – 30000 – 35000.

Слід зазначити, що логістика – це галузь, яка постійно розвивається та пропонує багато можливостей для кар'єрного зростання і саморозвитку. 

Зазвичай кар’єра в логістиці починається з посади асистента логіста, потім можна  просунутися до рівня менеджера з логістики, диспетчера, логіста-аналітика та інших вищих посад. Для успішного кар'єрного зростання також важливо мати комунікативні та лідерські навички, здатність співпрацювати з командою та координувати роботу різних підрозділів компанії.

Окрім того, для кар'єрного зростання можна отримати додаткову освіту, таку як магістратура з логістики або спеціалізовані курси відомих університетів та бізнес-шкіл. Також можна отримати професійну сертифікацію, таку як сертифікат логіста від International Society of Logistics (SOLE) або сертифікат Supply Chain Professional (CSCP) від APICS. Отримання сертифікату CSCMP – міжнародної асоціації професіоналів з управління ланцюгами постачання – може збільшити шанси на отримання посади в міжнародних компаніях. 

Логістика як сфера діяльності постійно змінюється і вимагає все нових знань та навичок. Майбутнє логістики пов'язане з широким впровадженням цифрових технологій і змінами в підходах до організації логістичних процесів. Наприклад, використання робототехніки та автономних транспортних засобів може допомогти зменшити час доставки і вартість перевезення, а також покращити якість обслуговування клієнтів. Також можна очікувати зростання ролі аналітики та штучного інтелекту в логістиці, що дозволить збільшити ефективність планування та управління логістичними процесами.

Інтернет речей дозволяє збирати дані з різних джерел, таких як сенсори, GPS-трекери та інші, щоб забезпечити точний моніторинг руху товарів та знизити час доставки. Блокчейн-технології можуть використовуватися для створення децентралізованих та безпечних систем управління логістичними операціями, що дозволить знизити ризики виникнення помилок, збільшити ефективність та знизити вартість операцій. Алгоритми машинного навчання можуть аналізувати великі обсяги даних, прогнозувати попит, розробляти маршрути і розклади, підбирати найбільш ефективний транспорт і багато іншого. Завдяки алгоритмам машинного навчання можна створити систему, яка здатна автоматично розпізнавати товари на складі та вести їх облік. Це дозволяє зменшити час, необхідний для інвентаризації, та запобігти помилкам в обліку товарів.

Наприклад, компанія FedEx використовує алгоритми машинного навчання для планування оптимальних маршрутів доставки, які дозволяють скоротити час доставки та зменшити витрати на паливо.  Компанія DHL розробила спеціальні цифрові двійники (Digital Twins) для відстеження місця розташування пакетів, визначення стану вантажу та передбачення можливих затримок у доставці. Для цього вони використовують технології, такі як Інтернет речей (IoT), штучний інтелект (AI) та аналіз даних. Цифрові двійники дозволяють компанії в режимі реального часу відстежувати стан вантажів та вирішувати проблеми, які виникають у процесі доставки, швидше і ефективніше.

Контейнерна компанія Maersk використовує розумні контейнери, щоб збільшити точність та швидкість обробки логістичних процесів. Контейнери оснащені датчиками, які вимірюють температуру, вологість, тиск та рівень заповнення. Дані з датчиків надходять в хмару, де застосовуються алгоритми машинного навчання для прогнозування стану товарів та розкладу доставки. Це дозволяє покращити управління логістичними процесами, зменшити затримки та мінімізувати ризики, пов'язані з доставкою товарів.

Хоча штучний інтелект може спрощувати і автоматизувати багато логістичних процесів, він не може повністю замінити людей в цій професії. Логістика – це складна галузь з багатьма нюансами і викликами, що вимагає креативності, стратегічного мислення та гнучкості. Людина може вносити нестандартні рішення, адаптуватися до непередбачуваних обставин та здійснювати людський контакт з клієнтами та постачальниками. Таким чином, штучний інтелект може доповнювати, але не замінювати логістів-людей.

Отже, професія логіста може бути дуже цікавою та вигідною для молоді, яка має інтерес до різноманітних інформаційно-комунікаційних, транспортних, складських, інноваційних технологій, міжнародних відносин та розвитку стратегічного мислення.

 На завершення мені хотілось би зробити декілька слушних порад. Якщо вас зацікавила логістика як наука і сфера професійної діяльності, то:

 1. Досліджуйте цю професію: ознайомтесь з роботою логістів, їхніми обов'язками, вимогами та технологіями. Це допоможе вам зрозуміти, чи підходить вам ця професія. Логістика буває різною, тому в ній кожен може знайти щось для себе.
 2. Навчайтесь. Для того, щоб стати успішним логістом, треба багато знати і здобути відповідну освіту. Ознайомтеся з програмами навчання, які пропонуються в університетах, і виберіть той, який найбільше відповідає вашим потребам та інтересам.
 3. Практикуйтесь. Спробуйте отримати практичний досвід в логістичних компаніях або на виробництві, щоб побачити, як працює логістика в реальному житті.
 4. Розвивайте навички, які є запорукою успіху в логістиці, такі як аналітичне мислення, комунікаційні вміння, організованість, технічна грамотність, здатність до управління часом та прийняття рішень. Логістика вимагає від своїх працівників стратегічного мислення, здатності аналізувати та приймати рішення. Такі навички можуть бути корисними у багатьох інших галузях на різних посадах.
 5. Спрямуйте погляд у майбутнє: ознайомтеся з трендами та новинами у сфері логістики, щоб розуміти, які можуть бути перспективи для вашої кар'єри в майбутньому.

Логістика – це професія, яка може допомогти змінити світ на краще, зменшити витрати на транспортування, зменшити кількість відходів та забезпечити більш сталий розвиток країни, регіону, підприємства і кожної творчої особистості, що долучиться до цієї сфери діяльності.

 Список джерел, де можна дізнатися більше про логістику та професію логіста.

 1. FUTURE OF WORK IN LOGISTICS.
 2. The Future of Work in Logistics.
 3. How Technology is Changing the Future of Logistics.
 4. The future of the logistics industry.
 5. Benefits of Information Technology in Transportation and Logistics.
 6. Як збудувати кар‘єру в логістиці.
 7. Кар’єра у сфері міжнародної логістики. З чого почати?
 8. Як працюють склади Amazon. Роботи та логістика.

М.Ю. Григорак, доктор економічних наук