Країна знань

Науково-популярний журнал для юнацтва «Країна знань»

Періодичність — 10 разів на рік

Журнал видається з листопада 2001 року

Головний редактор Тамара Василівна Бєлих

Літературний редактор Олена Марчук

Редакційна колегія:

І.О. Мікульонок, А.В. Якунов, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агєєва, Л.В. Казанцева, В.Н. Фурсов, Т.О. Федоренко, О.Ю. Марчук

Верстка Тетяна Дьоміна

Художники Віталій Івасенко, Євген Харобкладинка, Віталій Івасенко

Засновник та видавець – громадська організація «Науково-освітня спілка «Майбутнє».

Журнал зареєстрований у Державному комітеті телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво про реєстрацію серія КВ, № 11299.І79ПІ

Контакти

При використанні матеріалів, опублікованих у журналі «Країна знань», посилання на журнал є обов’язковим.

© «Науково-освітня спілка «Майбутнє», 2016

Науково-популярний журнал для юнацтва «Країна знань»

Періодичність — 10 разів на рік

Журнал видається з листопада 2001 року

Передплатний індекс 23299

Оформити передплату можна в любому відділенні Укрпошти, в ДП "Преса" або SmartPress (ТОВ "АС-Медіа").