Країна знань №9, 2023

Осінь. Відбулися вступні іспити у вищі навчальні заклади країни. У першокурсників почалися заняття. Уже можна проаналізувати інформацію про конкурс абітурієнтів, про рівень знань, продемонстрованих на вступних іспитах, а також знань, показаних на перших заняттях тими, хто став студентом. І зробити відповідні висновки.

Юрій Олексійович Митропольський – видатний український науковець, учений світової слави. Він спеціаліст у галузі теорії нелінійних диференціальних рівнянь та нелінійної механіки, автор більш ніж 750 наукових праць, серед яких 53 монографії, виданих багатьма мовами світу; підготував 100 кандидатів та 25 докторів наук.

Велика теорема Ферма

Відкриттям Ферма, який знаходився в ізоляції від математичного світу, загрожувало повне забуття. На щастя, старший син Ферма, Клеман-Самюель, усвідомив усе значення улюбленого захоплення батька математикою.
 
 

Шляхи атомної гіпотези

При всій революційності нової фізики, вона вийшла із старої, де й була започат-кована. Це підтверджує принцип відповідності. Суть якого, по-перше, в тому, що нова теорія повинна узгоджуватися з усім відомим дослідом і, по-друге, стара тео-рія має виходити з неї як граничний випадок.

Найвпливовіші сонячні затемнення

Сонячне затемнення, безумовно, одне з найвражаючих астрономічних явищ. Денне світило затемнюється головним світилом земної ночі.