Вітрила творчості на тенетах часу. Науково-популярний журнал для юнацтва «Країна знань» №2, 2022

Час у людини дуже швидко тече – наче вода у річці. Промайнули літо і осінь настає зима. Наближається ювілейний 2023 рік, в якому Академіку Віктору Михайловичу Глушкову, піонеру кібернетики, директору Інституту кібернетики НАНУ, який носить його ім’я, виповнилося б 100 років від дня народження.

Лише спомини добра та наукової творчості залишаються в пам’яті серця кожного, хто його знав. Ми добре пам’ятаємо ті часи, коли були молодими, вчилися в університеті у незвичайного педагога Віктора Михайловича Глушкова та працювали в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова під його керівництвом. Віктор Михайлович був для нас зразком у різних напрямках: духовному та фізичному. Діапазон його інтелекту і знань був дуже високим та широким. А його унікальні лекції з математики, з кібернетики, з електроніки, з обчислювальної техніки приходила слухати та підвищувати свій науковий рівень наукова громадськість України.

Віктор Михайлович Глушков
Віктор Михайлович Глушков
(1923 - 1982)

Багато зусиль витрачав В.М. Глушков на підготовку кваліфікованих кадрів, керував і проводив інтенсивно науково-дослідну роботу. У Київському держуніверситеті імені Тараса Шевченко та в НТУУ імені Ігоря Сікорського (КПІ) були введені курси лекцій з питань створення та використання обчислювальних машин. Велика увага приділялася роботі зі студентською молоддю, при цьому гармонійно і результативно поєднувалася освіта, наука, наукова творчість та фізичне виховання. Студенти, приймаючи участь у конкретних проектах, виконували окремі частини, писали курсові та дипломні роботи під керівництвом провідних учених, присвячених новітнім технологіям у галузі кібернетики, обчислюваної техніки та інформатики. Добре мені запам’яталася зимова поїздка в місто Канів студентської агітбригади на лижах з переходом через річку Дніпро. Там ми, студенти другого та третього курсів механіко-математичного та біологічного факультетів КНДУ, розповідали про науку кібернетику у великій залі та відповідали на питання присутніх. У розповіді про кібернетику ми завжди враховували визначення поняття кібернетики Віктором Михайловичем.

Приведемо визначення Віктора Михайловича поняття кібернетики.

Кібернетика – наука про загальні закономірності отримання, зберігання, перетворення та передачі інформації в складних керуючих системах, будь то машини, живі організми чи суспільство.

Далі мені пригадалася поїздка за сприянням Віктора Михайловича на переддипломну практику та написання дипломної роботи групи студентів механіко-математичного факультету КНДУ імені Тараса Шевченка в інститут математики академмістечка біля міста Новосибірська під керівництвом провідних учених з інформаційних технологій та математики. Студенти брали активну участь у цікавих наукових семінарах, а в вільний час організовували пробіжки по тайзі, а дехто, використовуючи навики з альпінізму, спускався способом дюльфер на мотузці в Золоту Долину (назва каньйону). Так як взимку там випадало багато снігу, то ті студенти, яких запросили для написання дипломної роботи, катались у вільний час на лижах.

Після закінчення КДНУ нам випала честь працювати в інституті кібернетики науковими співробітниками в числі 30 випускників механіко-математичного факультету.

Віктор Михайлович був скромною людиною у житті. Сам дуже багато творче працював і любив працювати з творчою науковою молоддю.

А якими цікавими були його лекції про організацію управління підприємствами у фізико-математичній школі на базі відпочинку сімей співробітників інституту кібернетики «Жукін».

Віктор Глушков на лекціях в КПІ
Віктор Глушков на лекціях в КПІ

Людина завжди повинна мати мету, мрію, до якої повинна прагнути, борючись із труднощами, і тоді, досягнувши її, буде відчувати справжню радість, говорив він. Так виховувалися і його діти – дочки Ольга та Віра, які в теперішній час науково та творчо продовжують справи академіка Глушкова. Мені пригадався, що Віктор Михайлович дозволяв молодим співробітникам, коли у них виникне потреба поділитися творчим задумом, не дивлячись на те, що вже пізно, телефонувати йому.

Всім нам відомо, що академік Віктор Михайлович Глушков – видатний учений ХХ століття, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики та обчислювальної техніки, ініціатор та організатор реалізації великих науково-дослідних програм створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації та автоматизації господарської та оборонної діяльності країни. Він – творець унікальних ідей майбутнього.

У своїх статтях та виступах на семінарах Глушков В.М. давав чіткі формулювання та визначення поняттям, які надалі використовувалися у багатьох розробках та технологіях. Наведемо деякі з них.

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
НАН України

«Інформація – це сукупність відомостей, які циркулюють у природі та суспільстві, у тому числі й у створених людиною технічних системах. … мірою інформації є ступінь невизначеності чи неоднорідності у розподілі енергії чи речовини у просторі та у часі. Інформація й існує остільки, оскільки існують самі матеріальні тіла та створені ними неоднорідності Адже всяка неоднорідність, по суті, несе в собі якусь інформацію».

При товаристві «Знання» була створена секція кібернетики, яку очолила член-кореспондент НАНУ Ющенко Катерина Логвинівна (в минулому аспірант В.М.Глушкова). Науковці інституту кібернетики, «глушковці», разом з НТУУ читали лекції з тематики інформаційних технологій та кібернетики в різних організаціях міст України (Ізмаїл, Івано-Франківськ, Алушта), Грузії, Карелії та Узбекистану (Ташкент, Самарканд). Наукові співробітники Інституту кібернетики брали активну участь в організації і проведені наукових конференцій та симпозіумів з тематики відділів інституту.

Ветеранів інституту (багато хто з яких проживає на проспекті Академіка Глушкова В.М.) завжди запрошували на видатні дати у підшефні школи, де вони виступали перед педагогічно-учнівським колективом, а їм, в свою чергу, дарували квіти та концерт. Науковців-ветеранів часто запрошували виступити в школах на семінарах з інформатики і кібернетики та розповісти про життя академіка В.М.Глушкова та про його розробки, які впроваджуються в життя. Нині така можливість є, використовуючи Інтернет, комп’ютер, мобільний телефон.

Наведу один приклад. Взяти хоча б його книгу «Основи безпаперової інформатики» та впровадження ідей в медицину. Приходить ветеран до дільничного лікаря. Лікар виписує йому направлення, в якому 16 цифр електронного паспорту для отримання ліків в аптеці та в лікарню до лікаря-фахівця. У базі комп’ютера цифри перетворюються на дані конкретного відвідувача та назву конкретних ліків. А чого варті електронні картки з грошима для розрахунків.

Академік Віктор Михайлович Глушков назавжди залишиться в пам’яті всіх, кому пощастило його знати, співробітників інституту кібернетики НАНУ, мешканців проспекту академіка В.М.Глушкова.

Леоніна Некрасова, науковий співробітник інституту кібернетики НАНУ імені В.М. Глушкова