Віктор Михайлович Глушков
Віктор Михайлович Глушков
(1923 - 1982)

2023 року виповнюється 100 років від дня народження Віктора Михайловича Глушкова.

З першого номера цього року ми публікуємо статті, присвячені історії кібернетики в нашій країні.

Віктор Михайлович – голова наукової школи кібернетики, лауреат багатьох премій та нагород, дійсний член АН СРСР, АН УРСР, почесний член багатьох іноземних академій.

Піонер комп'ютерної техніки, кібернетик-енциклопедист, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики та обчислювальної техніки, ініціатор та організатор створення програмно-технічних комплексів для інформатизації, комп'ютеризації та автоматизації господарської та оборонної діяльності країни.

1962 року він заснував Інститут кібернетики в Києві, який мав світову славу, і очолював його протягом 25 років.

У наступних номерах надрукуємо статтю «Основоположник вітчизняного комп'ютеробудування», де розповімо про науковий та життєвий шлях С.О. Лебедєва.

Сергій Олексійович Лебедєв – один із вчених зоряної плеяди, які створили в передових країнах світу майже одночасно – наприкінці 40-х і на початку 50-х років ХХ століття – перші цифрові електронні обчислювальні машини із програмою обчислень, що зберігається в оперативній пам'яті, – тепер уже відомі всім комп'ютери.

Сергій Олексійович, незалежно і практично одночасно з Джоном фон Нейманом, запропонував такі ж принципи побудови ЕОМ та реалізував їх при створенні у 1948-1951 роках першої в Україні, що стала першою в Радянському Союзі та в континентальній Європі, Малої електронної лічильної машини МЕСМ.

         У цьому номері розповідаємо про Віталія Павловича Деркача – одного з когорти піонерів кібернетичної техніки, великого вченого в галузі обчислювальної техніки та електроніки. Зміст виконаних ним досліджень та отримані результати становлять науковий напрямок, вперше в країні ним сформований і такий, що мав вирішальне значення для розвитку обчислювальної техніки. Він був піонером розробок виробництва мікроелектронних пристроїв машин.

Читання, вивчення цих статей дозволить вам не тільки знати історію науки своєї країни, історію досягнень в галузі кібернетики, створення комп'ютерів, але й дасть вам підставу для гордості. Але найголовніше, дуже сподіваюся, спонукає вас на відродження колишньої слави нашої держави.