«Мій оптимізм народився із занять наукою…». Науково-популярний журнал для юнацтва «Країна знань» №6, 2023

Наведемо висловлювання  великого вченого Дмитра Івановича Менделєєва, яке красиво та вірно відображає призначення нашого журналу:

«Мій оптимізм народився із занять наукою, і мені бажано було б вселити його в кожного, хто жадає випити з цього джерела, для всіх доступного і такого, що дає істинне заспокоєння серед неспокійного океану життя.

Зіставляючи теорію з практикою, минуле науки з її майбутнім, не віддаючись несвідомо жодному найпривабливішому переконанню, я прагнув розвинути в читачеві ту здатність самостійного судження про наукові предмети, яка складає єдину запоруку і правильного користування висновками науки, і можливості сприяти подальшому розвитку».

Це наше кредо і ми сподіваємося, що уважно та наполегливо читаючи статті вчених, наших шановних авторів, долаючи незнання і лінь, ці мудрі думки стануть і вашим кредо.

Одне з основних завдань учених – це захопити наукою молодь, дати їм наукові знання.

Дії та вчинки вчених по відношенню до науково-популярного журналу,  завдання якого нести наукові знання юнацтву, за яким не стоять великі гроші та великі політики, – зразок вчинків справжніх Вчених, гідних Людей.  Це приклад і для вас, наші юні читачі, що будують своє життя сьогодні.

Наука повинна відповідати потребам суспільства та допомагати йому долати проблеми. Вона допомагає задовольняти базові потреби, у тому числі у їжі, воді, видобутку енергії, дозволяє нам продовжувати життя.

Наука допомагає шукати відповіді на загадки Всесвіту, вона робить наше життя цікавішим, дає нам їжу для розуму.

Загальне розуміння ролі науки і залучення громадян до участі в науковому житті, у тому числі за допомогою популяризації наукових знань, відіграють вирішальну роль у формуванні знань та вмінь, що дозволяють людям робити усвідомлений вибір як в особистому, так і професійному плані.

Видатний український вчений, багаторічний президент Національної академії наук України Борис Євгенович Патон казав:  «Мрію, щоб наука стала основою нашого життя і руху вперед для України»

Нам дуже хочеться прищепити вам інтерес до Науки, дати вам відчуття Радості пізнання. Головне, щоб ви росли освіченими людьми, достойними громадянами  своєї країни.

Т.В. Бєлих, математик, кандидат технічних наук, головний редактор журналу «Країна знань»